Polisa OC dla firmy – ubezpiecz swoją firmę i oszczędzaj

W dzisiejszych czasach posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez firmę to podstawa, nigdy nie wiemy, co się czai za rogiem. O wypadek nie trudno za to koszty z jakimi musi się liczyć firma na terenie, której doszło do wypadku są olbrzymie. Ubezpieczona firma takimi kosztami martwić się nie musi, ponieważ pokrywane są one z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jakie są zalety ubezpieczenia OC dla firm?

Ubezpieczenie OC dla firm pokrywa nasze zobowiązania wobec osób poszkodowanych na terenie naszego przedsiębiorstwa. Ludzie są coraz bardziej świadomi swoich praw, a tym samym częściej starają się o uzyskanie odszkodowania. Jeszcze kilka lat temu niewiele osób wiedziało, że posiada prawa do zwrotu za szkody wyrządzone na terenie innym niż ich własne mieszkanie.

Dodatkowo sądy powszechne regularnie rozstrzygają spory o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę na zdrowiu czy rzeczy. Ponadto zasądzane wyroki są coraz wyższe, a tym samym mocno obciążają budżet firm, które takich ubezpieczeń OC dla firm nie posiadają. Miesięczna kwota składki ubezpieczenia nie jest wysoka, a my możemy spać spokojnie.

Jakie są konsekwencje braku polisy OC dla firm?

Co druga firma w Polsce nie posiada OC dla firm, a jej brak może zachwiać płynność finansową lub w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do bankructwa. Do posiadania polisy ubezpieczeniowej dla firm najczęściej dają się przekonać małe przedsiębiorstwa, które mają najwięcej do stracenia. Z reguły ich kapitał nie jest zbyt wielki, a wypłacenie dużego odszkodowania może oznaczać dla nich koniec prowadzenia działalności.

Dobrze dobrana polisa OC dla firm nie tylko chroni ich majątek firmowy, ale również zabezpiecza przed roszczeniami od poszkodowanych pracowników czy tez kontrahentów. Na drodze sądowej zasądzone odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej.

Co można ubezpieczyć w ramach polisy OC dla firm?

Ubezpieczenia dla firm oferują szeroką gamę przedmiotów, które można ubezpieczyć. Polisy OC dla firm obejmują swoim zakresem ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej, ale również i jej majątku. W umowie polisy OC, warto zawrzeć paragraf mówiący o wypłacie odszkodowania za szkody wyrządzone przez firmę ubezpieczoną.

Co wpływa na wysokość składki polisy OC dla firm?

Polisa ubezpieczeniowa skierowana do firm posiada nieco inne składniki, które wpłyną na wysokość składki ubezpieczeniowej. Do składników składki polisy OC dla firm należy zaliczyć:

  • suma gwarancyjna

  • rodzaj prowadzonej działalności

  • zakres terytorialny ochrony

  • zakres czasowy odpowiedzialności

  • wysokość pod limitów

  • wysokość franczyz

  • okres obowiązywania polisy

  • historia szkodowa firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *