5 rzeczy, które musisz wiedzieć o ubezpieczeniu samochodu

Najważniejszym i jednocześnie obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie OC, tzw. odpowiedzialności cywilnej do opłaty, którego zobowiązani są wszyscy właściciele pojazdów, nawet tych, które stoją w garażu. Ubezpieczenie OC należy opłacić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu pod warunkiem, że poprzednia polisa traci ważność. W wielu przypadkach poza podstawowym ubezpieczeniem wymagane jest również ubezpieczenie AC, tzw. autocasco. Z reguły właściciele nowych pojazdów zobowiązani są do wykupienia AC. Na rynku znajdziemy wiele ubezpieczeń komunikacyjnych i większość z nich zawiera podobne klauzule, na które należy uważać. Poniżej 10 rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o ubezpieczeniu swojego samochodu.

Sprawdź zakres oferowanego ubezpieczenia

Podstawową kwestią ubezpieczenia jest jego zakres. Bez wątpienia solidne ubezpieczenie powinno oferować szeroki zakres, w którym znajdziemy między innymi wypłatę ubezpieczenia za:

  • spowodowaną szkodę przez ubezpieczonego

  • szkody niezależnej od ubezpieczonego (np. pożar, zalanie, szkodliwe warunki atmosferyczne)

  • kradzież pojazdu ubezpieczonego

  • kradzież jednego lub kilku elementów wyposażenia ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie AC z reguły posiada szeroki zakres gwarantujący wypłatę odszkodowania, jeśli nie jesteśmy zainteresowani tak dużym pakietem ubezpieczeniowym, możemy skorzystać opcji pomniejszonej, tzw. mini autocasco.

Ponadto przy ubezpieczeniach znajdziemy również wariant ubezpieczenia NNW oraz Assistance, w skład którego będzie wchodzić szeroka oferta ubezpieczenia poszczególnych elementów wyposażenia pojazdu, jak ubezpieczenie szyb czy opon. Znajdziemy również pakiet ubezpieczenia od wszelkich ryzyk, który gwarantuje nam wypłatę odszkodowania właściciele w każdym wypadku, który nie został opisany w Ogólnych Warunkach Umowy.

Wybierając odpowiednią dla siebie ofertę ubezpieczenia, nie możemy patrzeć na wysokość oferowanej składki, a na zawartość ubezpieczenia oraz jego zakres. Jeśli cena jest nie adekwatna do zakresu ubezpieczenia, oznacza to, że powinniśmy jeszcze raz przeanalizować ofertę ubezpieczeniową.

Przeczytaj dokładanie OWU

OWU to Ogólne Warunki Umowy, w których znajdują się szczegóły podpisywanej polisy ubezpieczeniowej. W tym dokumencie znajdziemy zarówno opisane przypadki, w ramach których ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, jak również przypadki, w ramach których ubezpieczenie zostanie pokryte.

OWU zawiera również Tabelę Opłat, która również jest stałym elementem wszelkich umów, jednakowo polis ubezpieczeniowych.

Sprawdź, jak ubezpieczyciel wycenił twój samochód

Ubezpieczyciel może samodzielnie wycenić ubezpieczany pojazd lub na podstawie danych podanych przez klienta. Z reguły ubezpieczyciel szacuje średnią cenę pojazdu i na tej podstawie określa jego wartość. Podobne wyceny są krzywdzące dla tych właścicieli samochodów, których prawdziwa wartość jest znacznie wyższa, ponieważ auto jest w lepszym stanie technicznym bądź ma bogatsze wyposażenie wnętrza.

Właściciele pojazdu powinien przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zaciągnąć informacji o właściwej wartości swojego pojazdu. Może się okazać, że wyliczenia ubezpieczyciela prawidłowo określają jego wartość. Natomiast, jeśli ubezpieczyciel nalega na własną wycenę, możemy pertraktować kontrakt, oferując wycenę niezależnego rzeczoznawcy. Warto jednak pamiętać, że tego typu wyceny leżą w kosztach po stronie ubezpieczanego, a nie firmy ubezpieczającej.

Sprawdź, jak ubezpieczyciel wycenia szkody

Wybierając polisę ubezpieczeniową samochodu, należy sprawdzić sposób wypłaty odszkodowania oraz czas realizacji. Z reguły przy tradycyjnym ubezpieczeniu OC to nie my się zajmujemy uzyskaniem odszkodowania, ale poszkodowany. Sytuacja się zmienia, gdy posiadamy wykupiony pakiet AC.

W umowie ubezpieczeniowej powinny być zawarte zapisy mówiące, czy likwidacja szkody w ramach ubezpieczenia AC odbywa się w formie gotówkowej, czy bezgotówkowej. Należy zaznaczyć, że to ubezpieczony sam wybiera opcję realizacji wypłaty odszkodowania.

W przypadku wybrania formy bezgotówkowej środki z polisy ubezpieczeniowej zostaną przelane na konto wskazanego serwisu. Zadaniem ubezpieczonego jest jedynie odstawić pojazd do wskazane warsztatu, a następnie odebrać naprawiony.

W przypadku wybrania formy gotówkowej firma ubezpieczeniowa przelewa środki z polisy na konto wskazane przez ubezpieczonego i to w jego zakresie pozostaje naprawa pojazdu.

Sprawdź, ile pieniędzy zostało w twojej puli ubezpieczenia

Ubezpieczyciel wyceniając pojazd, określa pulę środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań. Niestety środki te nie zwiększają się w ciągu roku, wręcz przeciwnie im więcej szkód wywołamy w przeciągu 12 miesięcy, o tyle wypłaconych środków będzie się zmniejszała kwota przeznaczona na wypłatę odszkodowania.

Pulę środków w ubezpieczeniu można sprawdzić zarówno przed jak i po podpisaniu umowy polisy ubezpieczeniowej. Jeśli jesteśmy kierowcami szkodowymi, to warto w ciągu roku sprawdzić ile jeszcze środków pozostało do wypłaty ewentualnego odszkodowania.

Jeśli jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *