9 lutego 2017

Ruchomości

Ubezpieczenia Ruchomości

 

Ubezpieczenie ruchomości obejmuje swoim zakresem wszystko to, co nie stanowi elementów stałych nieruchomości. W praktyce oznacza to, że możemy ubezpieczyć sprzęt RTV/AGD, kolekcję cennych obrazów, meble czy biżuterię. W potocznym pojęciu można ująć, że ubezpieczamy się na wypadek zniszczenia lub kradzieży wskazanych elementów ruchomych znajdujących się w naszej nieruchomości.

Jakie ruchomości możemy ubezpieczyć?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszelkie ruchomości możemy podzielić na dwie grupy, mianowicie na elementy stałe oraz ruchomości domowe. Do stałych elementów zaliczymy wszystkie te części mieszkania czy domu, który nie da się w łatwy sposób usunąć, jak podłogi, schody wewnętrzne, antresola, instalacje wewnętrzne czy system inteligentnego zarządzania domem.

W przypadku ruchomych części domu czy mieszkania wyróżnić należy przede wszystkim te części, które stanowią dla nas największy majątek, czyli mają największą wartość materialną. Z reguły przy ubezpieczaniu ruchomych elementów wyróżnia się dzieła sztuki, sprzęt RTV/AGD, sprzęt medyczny (np. pompa insulinowa) czy sprzęty służące do prowadzenia działalności gospodarczej (np. komputer, drukarka).

Ubezpieczenie Ruchomości od szkody całkowitej

Ubezpieczenie od szkody całkowitej obejmuje ubezpieczenie elementów w wypadku, gdy dojdzie do ich całkowitego zniszczenia. Do zdarzeń losowych, które mogą spowodować szkodę całkowitą należą:

 • ogień

 • szkodliwe warunki atmosferyczne

 • upadek statku powietrznego

 • dym i sadza

 • powódź

 • zalanie

 • osunięcie ziemi

 • dewastacja

 • zmiana napięcia elektrycznego

 • kradzież z włamaniem

 • akcja ratownicza.

Natomiast drugi wariant ubezpieczeń ruchomych obejmuje ubezpieczenie w zakresie ryzyk nazwanych. Wyróżnić należy wariant standardowy i uniwersalny, zwany potocznie tradycyjnym. Wariant standardowy jest dość prosty, w którym ujęty jest pakiet ubezpieczenia wszystkich ruchomości znajdujących się na terenie nieruchomości. W pakiecie znajdziemy zarówno ubezpieczenie od zdarzeń losowych i szkody całkowitej.

Wariant tradycyjny oferuje nam dostosowanie oferty ubezpieczenia do własnych potrzeb. W tej ofercie znajdziemy ubezpieczenia obejmujące swoim zakresem poszczególne elementy znajdujące się na terenie nieruchomości. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony może wyznaczyć jeden element, np. ubezpieczyć wyłącznie kolekcję dzieł sztuki na wypadek kradzieży.