9 lutego 2017

Dla Firm

Ubezpieczenia dla firm

Przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć swój majątek, mogą skorzystać z pakietu ubezpieczeniowego dla firm, znajdą w nim przede wszystkim ubezpieczenie środków trwałych, działania przedsiębiorstwa czy ubezpieczenie dopiero co powstającej firmy.

Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy obejmuje swoim zakresem zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa posiadające środki trwałe. W pakiecie ubezpieczeniowym znajdziemy ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez ubezpieczoną firmę.

Oferta ubezpieczenia dla firm skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw jednakowo produkcyjnych, transportowych czy usługowych.

Ubezpieczenia finansowe dla firm

W tej kategorii ubezpieczeń znajdziemy ofertę ubezpieczenia branżowego, specjalistycznego czy kompleksowe ubezpieczenia nie tylko dla firm, ale również dla Instytucji państwowych. W pakiecie ubezpieczeń znajdziemy szereg ubezpieczeń gwarantujących wypłatę odszkodowania z tytułu:

 • zapłaty vadium

 • należytej realizacji umowy z kontrahentem

 • właściwej korekty wady czy usterki na podstawie wcześniejszej umowy wykonania zlecenia

 • zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy realizacja usługi nie dojdzie do skutku

 • zapłata długu celnego

 • zabezpieczenie akcyzowe

 • zapłata wierzytelności kontraktowych

 • zapłata za prace budowlane

 • zapłata należnego czynszu na podstawie umowy najmu

 • kredytu hipotecznego pod nieruchomość firmową.

Co może ubezpieczyć firma?

Przedsiębiorstwo może korzystać z kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, które gwarantują ubezpieczenie:

 • budynków

 • wyposażenia

 • maszyn

 • wykonywanych usług

 • sprzęt elektroniczny

 • mienia w transporcie krajowym.

Ubezpieczenie dla firm gwarantuje pełen zakres wypłacalny odszkodowań na wypadek:

 • pożaru

 • kradzieży

 • stłuczenia elementów szklanych

 • OC odpowiedzialności deliktowej oraz kontraktowej

 • assistance.

Każde ubezpieczenie dostosowywane jest indywidualnie do potrzeb firmy i gwarantuje ubezpieczenie zarówno całościowe, jak i poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa.